Tác động tiêu cực của dịch bệnh lên thị trường chứng khoán

Tác động tiêu cực của dịch bệnh lên thị trường chứng khoán đã phản ánh rõ nét. Cụ thể: tính đến hết ngày 31/3/2020, chỉ số VN-Index sụt giảm mạnh (-31%) so với đầu năm,

Xem thêmTrong trường hợp được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo xếp hạng 

các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 33 phiên liên tiếp với giá trị bán ròng cả quý 1 khoảng 9.200 tỷ đồng; giá cổ phiếu của các công ty

chứng khoán giảm 28% so với đầu năm.

Trước tình hình giảm điểm của thị trường chứng khoán, ngay từ tháng 03/2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tích cực tuyên truyền để ổn định tâm lý nhà đầu tư.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về lĩnh vực chứng khoán được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC, ngày 18/3/2020, trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán ít nhất trong vòng hơn 5 tháng (từ 19/3/2020-hết ngày 31/8/2020); xem xét kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết nhằm hỗ trợ

thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của

Cụ thể, giảm giá (từ 10%-50%) 9 dịch vụ, trong đó: Giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán. Giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh. Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Không thu (miễn hoàn toàn) đối với 6 dịch vụ bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh;

đăng ký thành viên bù trừ.

Theo đánh giá của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thông tư số 14/2020/TT-BTC đã trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp chứng khoán khoảng 160,5 tỷ đồng thông qua việc giảm phí, được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các công ty chứng khoán và nhà đầu tư, thu hút thêm 31.832 tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trong tháng 3/2020 và dòng tiền mới vào thị trường chứng khoán khá mạnh, giúp ổn định thị trường chứng khoán.

Tiếp đó, ngày 9/3/2020, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 37/TT-BTC quy định: kể từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 cho phép giảm 50% mức thu của 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo

Thông tư số 272/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) cũng đã giảm thời gian xử lý hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp (từ 7 ngày xuống còn 24 giờ) tạo điều kiện cho doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ. Theo đó, từ ngày 16/3-15/4/2020, đã có 26 doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu quỹ với tổng số cổ phiếu đăng ký mua là 170.489.189 cổ phiếu tương đương 3.123 tỷ đồng, giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại cổ đông và báo cáo tài chính; Hướng dẫn các công ty đại chúng việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *