Vấn đề công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán rất nhạy cảm với thông tin. Để có quyết định đúng đắn nhà đầu tư cần được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và có khả năng phân tích thông tin.

Xem thêm:  Trong bài viết này, từ việc từng bước tìm hiểu về chứng khoán 

Sự bất cân xứng thông tin không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư mà nó còn tạo hệ quả lâu dài về niềm tin đối với thị trường. Do đó, các nhà lập pháp luôn đặt ra những quy định, biện pháp để đảm bảo độ cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tại Việt Nam,

cơ quan quản lý luôn chú trọng sự minh bạch thông tin, hệ thống công bố thông tin ngày càng được hoàn thiện, tiệm cận gần hơn đến thông lệ quốc tế và việc sửa Luật Chứng khoán năm 2019 là minh chứng cho điều này.
Luật Chứng khoán số QH14: Kỳ vọng nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam
Tín dụng thương mại và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết ở Việt Nam

Thị trường chứng khoán: Dòng vốn margin dồi dào

Hoàn thiện khung pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Luật Chứng khoán năm 2006 và văn bản hướng dẫn về công bố thông tin

Năm 2006, Luật Chứng khoán số 70 ra đời góp phần hoàn chỉnh thể chế các quy định pháp luật trong hệ thống pháp luật nói chung và thị trường chứng khoán (TTCK) nói riêng, đồng thời tạo bước tiến lớn trong việc nâng cao tính minh bạch của thị trường, đưa ra khái niệm về công ty đại chúng; yêu cầu các công ty đại chúng phải công bố thông tin (CBTT) (nghĩa vụ này vốn

trước đây chỉ thuộc về công ty niêm yết).

Để cụ thể hóa các quy định về CBTT được quy định trong Luật Chứng khoán số 70 và sau này là Luật Chứng khoán sửa đổi số 62 (năm 2010), Bộ Tài chính đã ban hành 04 Thông tư hướng dẫn (Thông tư số 38/2007/TT-BTC, Thông tư số 09/2010/TT-BTC, Thông tư số 52/2012/TT-BTC) và hiện nay là Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn CBTT trên TTCK.

Nhiều quy định hiện hành tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC được nhà đầu tư đánh giá cao như: Rút ngắn thời hạn CBTT, đặc biệt là rút ngắn thời hạn nộp và CBTT các báo cáo tài chính (BCTC) của công ty đại chúng, do thông tin tài chính là thông tin đặc biệt quan trọng với nhà đầu tư (thời hạn báo cáo và CBTT BCTC quý rút xuống còn tối đa 30 ngày so với 45 ngày như trước đây); Yêu cầu công ty đại chúng có trách nhiệm báo cáo tác động về môi trường và xã hội khi CBTT báo cáo thường niên, nhằm nâng cao

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (DN);

Siết chặt nghĩa vụ CBTT của những đối tượng có lợi thế về thông tin như người nội bộ và người có liên quan, hạn chế các trường hợp lách luật diễn ra trên thực tế thị trường (như các giao dịch dưới danh nghĩa công đoàn, đoàn thanh niên…), quy định nghĩa vụ CBTT đặc thù trong các giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF; Nâng chuẩn CBTT của khối DN chứng khoán, phục vụ mục tiêu tái cấu trúc các tổ chức này; Bổ sung nghĩa vụ CBTT của Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) liên quan đến hoạt động của TTCK phái sinh…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *