Đánh giá bản thân bạn là một người có đầu trên vai khi biết đến trò chơi bóng đá? Tại sao không

Đánh giá bản thân bạn là một người có đầu trên vai khi biết đến trò chơi bóng đá? Tại sao không ĐIỂM “ĐẮT GIÁ”…